پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
کد کاربر
رمز
 

مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)

... شهامت و فداکاری آتش‌نشانانی که در عملیات نجات مردم، خود دچار حادثه­‌ی خطیر شده و در حال فداکاری متعهدانه به امتحانی دشوار گرفتار آمده­‌اند، دل را از تحسین و تمجید و نیز از نگرانی و اندوه، آکنده میسازد.

۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۵

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.